تکمیل خرید اشتراک

مزایای سرویس پرداخت با تمدید خودکار:

  • متصل به بستر امن بانکی کشور
  • فعال بودن دائمی اشتراک
  • سهولت در تمدید اشتراک و صرفه جویی در زمان
  • امکان لغو سرویس در هرزمان توسط کاربر
مبلغ قابل پرداخت هر دوره:
79,000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده:
0 تومان
مبلغ قابل پرداخت:
79,000 تومان
انتخاب بانک