اینفیستو

اینفیستو

2023+
5.6/10
جنایی درام دلهره آور
5.6/10

در مورد فیلم

بازیگران:

Isak FérrizIria del RíoAntonio Buíl

نویسنده:

کارگردان:

خلاصه داستان: دو کارآگاه به یک شهر کوچک معدنی در کوههای آستوری فراخوانده میشوند، جایی که زن جوانی که ماهها مرده بود، ناگهان ظاهر شد و کارآگاهان را وادار به این سوال کرد که چه نیروهای تاریکی در کار هستند.

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران