فانو فیلم/فیلم سینمایی/
ناصرالدین شاه آکتور سینما
ناصرالدین شاه آکتور سینما

ناصرالدین شاه آکتور سینما

1992+
7.4/10
کمدی درام تخیلی
7.4/10

در مورد فیلم

بازیگران:

Ezzatolah EntezamiMehdi HashemiMohamad Ali Keshavarz
خلاصه داستان: میرزا ابراهیمخان عکاسباشی که در سفر به فرنگ به سرمیبرد در آرزوی ازدواج با معشوقاش (آتیه) پس از بازگشت است. او در سفر شیفته سینماتوگراف میشود. رنجوری مظفرالدین شاه او را نگران آینده سینماتوگراف میکند و از شاه کسب تکلیف میکند. شاه به فراشباشی سفارش میکند تا میرزا ابراهیم خان را نزد پسرش (ولیعهد) بفرستد ولی فراشباشی اشتباها او را نزد پدر شاه (ناصرالدین شاه) میفرستد! شاه قاجار که مخالف سینماست و خودش فیلمها را سانسور میکند، عاشق یکی از هنرپیشههای داخل یک فیلم قدیمی میشود و برای آن که به معشوق برسد، حکومت را رها میکند و به دنبال سینما میرود. ?تماشای این فیلم در فانوفیلم

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران