دونده

دونده

1984+
7.7/10
درام
7.7/10

در مورد فیلم

بازیگران:

Madjid NiroumandAbbas NazeriMusa Torkizadeh
خلاصه داستان: امیرو نوجوان تنهایی است که رویایش سفر کردن به آن سوی خلیج فارس میباشد. او بطریهای خالی، قوطی و چیزهایی از این دست را از زبالهها جمع میکند و میفروشد و با واکس زدن کفش خارجیان مقیم شهر آبادان، زندگی میگذراند. امیرو کمکم به کلاس شبانه میرود و الفبا را یاد میگیرد…تماشای این فیلم در فانوفیلم

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران