فانو فیلم/سریال/
گودال- فصل چهارم
گودال- فصل چهارم

گودال

2020ترکیهترکی+14
9/10
اکشن جنایی دلهره آور
گزارش تخلفات
9/10
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم
قسمت یازدهم
قسمت دوازدهم
قسمت سیزدهم
قسمت چهاردهم
قسمت پانزدهم
قسمت شانزدهم
قسمت هفدهم
قسمت هجدهم
قسمت نوزدهم
قسمت بیستم
قسمت یبیست و یکم
قسمت بیست و دوم
قسمت بیست و سوم
قسمت بیست و چهارم
قسمت بیست و پنجم
قسمت بیست و ششم
قسمت بیست و هفتم
قسمت بیست و هشتم
قسمت بیست و نهم
قسمت سی ام
قسمت سی و یکم
قسمت سی و دوم
قسمت سی و سوم
قسمت سی و چهارم
قسمت سی و پنجم
قسمت سی و ششم
قسمت سی و هفتم
قسمت سی و هشتم
قسمت سی و نهم

در مورد سریال

بازیگران:

Aras Bulut Iynemli Erkan Kolçak Köstendil Necip Memili Öner Erkan

نویسنده:

Gökhan Horzum Damla Serim

کارگردان:

Sinan Ozturk
خلاصه داستان: Kocovali یک خاندان جنایتکار و قدرتمند در منطقه Cukur استانبول هستند. ادریس کوکوالی بزرگ خانواده است. او برای محافظت ازا ین خانواده هر کاری می کند.تماشای این فیلم در فانوفیلم

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران