فانو فیلم/سریال/
فوتبالیست ها- فصل 1
فوتبالیست ها- فصل 1

فوتبالیست ها- فصل 1

1983ژاپنژاپنی+
7.9/10
انیمیشن درام خانوادگی
7.9/10
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 1
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 2
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 3
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 4
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 5
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 6
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 7
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 8
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 9
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 10
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 11
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 12
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 13
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 14
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 15
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 16
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 17
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 18
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 19
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 20
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 21
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 22
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 23
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 24
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 25
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 26
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 27
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 28
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 29
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 30
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 31
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 32
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 33
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 34
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 35
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 36
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 37
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 38
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 39
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 40
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 41
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 42
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 43
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 44
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 45
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 46
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 47
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 48
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 49
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 50
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 51
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 52
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 53
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 54
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 55
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 56
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 57
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 58
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 59
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 60
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 61
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 62
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 63
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 64
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 65
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 66
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 67
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 68
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 69
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 70
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 71
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 72
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 73
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 74
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 75
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 76
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 77
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 78
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 79
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 80
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 81
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 82
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 83
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 84
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 85
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 86
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 87
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 88
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 89
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 90
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 91
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 92
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 93
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 94
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 95
فوتبالیست ها- فصل 1 قسمت 96

در مورد سریال

بازیگران:

Akari Hibino Hôchû Ôtsuka Kappei Yamaguchi

نویسنده:

N/A

کارگردان:

N/A
خلاصه داستان: کاپیتان سوباسا یک سریال کارتونی نوستالژی و جذاب است که میتوان گفت هنوز هم که هنوزه با شنیدن اسم آن خاطرات خوشی برایمان تداعی می شود. این انیمیشن سریالی داستان جمعی از بچه های مدرسه ای است که به صورت حرفه ای در ورزش فوتبال فعالیت دارند و در این مسابقات عواطف و اتفاق های مختلفی را تجربه می کنند...تماشای این فیلم در فانوفیلم

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران