فانو فیلم/سریال/
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1

کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1

2020آمریکاانگلیسی+12
9/10
مستند
9/10
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 1
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 2
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 3
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 4
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 5
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 6
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 7
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 8
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 9
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 10
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 11
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 12
کیهان-دنیاهای ممکن فصل 1 قسمت 13

در مورد سریال

بازیگران:

Neil deGrasse Tyson

نویسنده:

Carl Sagan Ann Druyan Steven Soter

کارگردان:

Brannon Braga
خلاصه داستان: تماشای این فیلم در فانوفیلم

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران