فانو فیلم/سریال/
برای همهٔ بشریت فصل 2
برای همهٔ بشریت فصل 2

برای همهٔ بشریت فصل 2

2021+18
7.9/10
7.9/10
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 1
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 2
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 3
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 4
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 5
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 6
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 7
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 8
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 9
برای همهٔ بشریت فصل 2 قسمت 10

در مورد سریال

بازیگران:

Joel KinnamanMichael DormanSarah Jones
خلاصه داستان: در یک نسخه جایگزین از سال 1969، اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده را به ماه شکست داد و مسابقه فضایی برای دهه ها با چالش ها و اهداف بزرگتر ادامه یافت.تماشای این فیلم در فانوفیلم
دیدگاه کاربران