فانو فیلم/سریال/
خاندان اژدها فصل 1 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 - دوبله

خاندان اژدها فصل 1 - دوبله

2022+18
9.6/10
9.6/10
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 1 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 2 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 3 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 4 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 5 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 6 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 7 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 8 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 9 - دوبله
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 10 - دوبله

در مورد سریال

بازیگران:

Paddy ConsidineMatt SmithOlivia Cooke
خلاصه داستان: داستان خاندان تارگرین که 200 سال قبل از وقایع سریال بازی تاج و تخت رخ می دهد.تماشای این فیلم در فانوفیلم
دیدگاه کاربران