فانو فیلم/سریال/
خاندان اژدها فصل 1
خاندان اژدها فصل 1

خاندان اژدها فصل 1

2022+18
9.6/10
9.6/10
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 1
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 2
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 3
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 4
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 5
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 6
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 7
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 8
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 9
خاندان اژدها فصل 1 قسمت 10

در مورد سریال

بازیگران:

Paddy ConsidineMatt SmithOlivia Cooke
خلاصه داستان: داستان خاندان تارگرین که 200 سال قبل از وقایع سریال بازی تاج و تخت رخ می دهد.تماشای این فیلم در فانوفیلم
دیدگاه کاربران