فانو فیلم/سریال/
حمله به تایتان - دوبله فصل 4
حمله به تایتان - دوبله فصل 4

حمله به تایتان - دوبله فصل 4

2020+
9.3/10
انیمیشن اکشن ماجراجویی
9.3/10
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 1 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 2 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 3 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 4 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 5 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 6 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 7 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 8 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 9 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 10 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 11 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 12 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 13 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 14 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 15 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 16 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 17 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 18 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 19 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 20 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 21 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 22 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 23 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 24 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 25 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 26 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 27 - دوبله
حمله به تایتان فصل 4 قسمت 28 - دوبله

در مورد سریال

بازیگران:

Yoshimasa HosoyaTakehito KoyasuAyane Sakura
خلاصه داستان: پس از اینکه زادگاهش ویران می شود و مادرش کشته می شود، ارن یاگر جوان عهد می بندد که زمین را از وجود تیتان های انسان نما غول پیکر پاک کند که بشریت را در آستانه انقراض قرار داده اند.تماشای این فیلم در فانوفیلم

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران