فانو فیلم/سریال/
برادر و خواهرانم - دوبله فصل 1
برادر و خواهرانم - دوبله فصل 1

برادر و خواهرانم - دوبله فصل 1

2021ترکیهترکی+
7.4/10
درام
7.4/10
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 42 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 43 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 44 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 46 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 47 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 45 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 48 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 49 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 50 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 51 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 1 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 2 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 3 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 4 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 5 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 6 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 52 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 53 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 54 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 55 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 56 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 57 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 7 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 9 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 10 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 12 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 13 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 14 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 15 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 16 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 18 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 19 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 20 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 21 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 22 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 23 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 24 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 58 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 59 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 60 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 61 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 8 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 11 - دوبله
برادر و خواهرانم فصل 1 قسمت 17 - دوبله

در مورد سریال

بازیگران:

Celil NalcakanHalit Özgür SariCüneyt Mete

نویسنده:

Ilker BarisNur Özlem ElginözGül Abus Semerci

کارگردان:

Serkan Birinci
خلاصه داستان: 4 خواهر و برادر پس از مرگ والدین خود باید با زندگی دست و پنجه نرم کنند.

همچنین تماشا کنید