فانو فیلم/سریال/
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز - دوبله فصل 3
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز - دوبله فصل 3

پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز - دوبله فصل 3

2013+
7.5/10
انیمیشن اکشن ماجراجویی
7.5/10
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 1 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 2 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 4 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 6 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 5 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 7 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 3 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 8 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 9 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 10 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 11 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 12 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 13 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 14 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 15 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 16 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 17 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 18 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 19 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 21 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 22 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 23 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 24 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 25 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 20 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 26 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 27 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 28 - دوبله

در مورد سریال

بازیگران:

Mick WingertFred TatascioreKari Wahlgren

نویسنده:

کارگردان:

خلاصه داستان: وقتی دوست دختر سابق شیفو، می لینگ، از کاخ جید بازدید می کند، پو تصمیم می گیرد تا آنها را با هم بازگرداند، علیرغم اینکه می لینگ اکنون منفورترین دشمن شیفو است.

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران