فانو فیلم/سریال/
آئواشی - دوبله فصل 1
آئواشی - دوبله فصل 1

آئواشی - دوبله فصل 1

2022+
7.5/10
انیمیشن کمدی درام
7.5/10
آئواشی فصل 1 قسمت 2 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 1 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 3 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 4 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 5 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 7 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 8 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 9 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 10 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 11 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 12 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 13 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 14 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 15 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 16 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 17 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 18 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 19 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 20 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 21 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 22 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 23 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 24 - دوبله
آئواشی فصل 1 قسمت 6 - دوبله

در مورد سریال

بازیگران:

Marisa DuranKristian ErosDouglas Gill

نویسنده:

کارگردان:

خلاصه داستان:

همچنین تماشا کنید

دیدگاه کاربران